iets door mimiek uitdrukken

iets door mimiek uitdrukken
iets door mimiek uitdrukken{{/term}}
show something by (one's) facial expression

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”